Alüminyum Nasıl Çıkarılır?

Hangi köşeye bakarsak bakalım alüminyumun kullanıldığı bir yer görebiliriz.
Kullandığımız pencerelerden kullandığımız aletlere kadar gördüğümüz
bu alüminyum nasıl çıkarılır? 
 Öncelikle alüminyumu doğada, saf bir halde bulamayacağımızı belirtelim.
Alüminyum elde etmek için boksit cevherine ihtiyacınız vardır. Boksit cevherinin
olduğu yerden cevherler çıkarılır. Ardından çıkarılan cevherler işlemlerden geçirilir ve
alüminyum elde edilir. Bu yüzden doğrudan alüminyum çıkarmak diye bir şeyden söz
edemeyiz. Bunun yerine boksit yani alüminyumun elde edildiği madeni çıkarmaktan
başlayabiliriz. Bundan sonra ise süreç alüminyumu elde etmeye doğru ilerlemektedir.
Alüminyum çıkarıldıktan sonra öncelikle gördüğü işlemlerle saf bir alüminyum haline
getirilir. Bu hale getirildikten sonraysa çoğu yerde gördüğümüz yani kullanım haline
getirilecektir.

Alüminyum Hangi İşlemlerden Geçer?
Alüminyum elde etmek için toplamda 3 aşamadan bahsedebiliriz.
1-) Öncelikle alüminyum elde etmek için bir boksit cevheri bulunur. Boksit cevherleri
Türkiye’de çeşitli şehirlerde bulunmaktadır. Yerden çıkarılan boksit cevheri
alüminyum için başlangıçtır
2-) Boksitler çıkarıldıktan sonra alümina haline getirilir. Bunun yerine alüminyum oksit
haline de getirilebilirler.
3-) Son aşamada ise alümina veya alüminyum oksit haline getirilmiş olan boksit
cevherleri, elektrolitik indirgeme yöntemi sayesinde saf alüminyum üretilmektedir.
Bir alüminyum elde etmek için bu üç aşama da gereklidir. Üç aşama tamamlandıktan
sonra saf haliyle alüminyum elde edilebilir. Bu aşamaları farklı açıdan açıklamak
gerekirse öncelikle boksit madeni çıkarılır, çıkarılan madene bayer metodu uygulanır.
Bayer metodu sayesinde alümina elde edilir. Bu metotla ilk aşama geçildikten sonra
ikinci aşamada elektroliz yöntemi uygulanır ve alümina üzerinden alüminyum elde
edilir.
Belirtilmesi gerekmektedir ki bir alüminyum elde etmek için oldukça yüksek miktarda
enerji gerekmektedir. Bu yüzden alüminyum üretim süreci karmaşık ve maliyeti
yüksek bir süreçtir. Bunun yerine maliyetin çok daha aşağıya indirilmesi isteniyorsa
geri dönüşüm sistemleri de kullanılmalıdır. Geri dönüşüm yapılırken alınan metaller
eritilir ve böylece alüminyum geri kazanılır. Boksit cevherini işlemlerden geçirerek
alüminyum üretme maliyetinin sadece %5’i kadar enerji ile geri dönüşümden
malzeme elde edilebilir.