ALM Alüminyum

Alüminyum Nasıl Çıkarılır?

Hangi köşeye bakarsak bakalım alüminyumun kullanıldığı bir yer görebiliriz. Kullandığımız pencerelerden kullandığımız aletlere kadar onlarca, yüzlerce gördüğümüz bu alüminyum nasıl çıkarılır? Öncelikle alüminyumu doğada, saf bir halde bulamayacağımızı belirtelim. Alüminyum elde etmek için boksit cevherine ihtiyacınız vardır. Boksit cevherinin olduğu yerden cevherler çıkarılır. Ardından çıkarılan cevherler işlemlerden geçirilir ve alüminyum elde edilir. Bu yüzden doğrudan alüminyum çıkarmak diye bir şeyden söz edemeyiz. Bunun yerine boksit yani alüminyumun elde edildiği madeni çıkarmaktan başlayabiliriz. Bundan sonra ise süreç alüminyumu elde etmeye doğru ilerlemektedir.

Alüminyum çıkarıldıktan sonra öncelikle gördüğü işlemlerle saf bir alüminyum haline getirilir. Bu hale getirildikten sonraysa çoğu yerde gördüğümüz yani kullanım haline getirilecektir.

Alüminyum Hangi İşlemlerden Geçer?

Alüminyum elde etmek için toplamda 3 aşamadan bahsedebiliriz. Bu yüzen alüminyum hangi işlemlerden geçer? sorusuna şu 3 işlemi sayabiliriz

1-) Öncelikle alüminyum elde etmek için bir boksit cevheri bulunur. Boksit cevherleri Türkiye’de çeşitli şehirlerde bulunmaktadır. Yerden çıkarılan boksit cevheri alüminyum için başlangıçtır

2-) Boksitler çıkarıldıktan sonra alümin haline getirilir. Bunun yerine alüminyum oksit haline de getirilebilirler.

3-) Son aşamada ise alümin veya alüminyum oksit haline getirilmiş olan boksit cevherleri, elektrolitik indirgeme yöntemi sayesinde saf alüminyum üretilmektedir.

Bir alüminyum elde etmek için bu üç aşama da gereklidir. Üç aşama tamamlandıktan sonra saf haliyle alüminyum elde edilebilir. Bu aşamaları farklı açıdan açıklamak gerekirse öncelikle boksit madeni çıkarılır, çıkarılan madene bayer metodu uygulanır. Bayer metodu sayesinde alümina elde edilir. Bu metotla ilk aşama geçildikten sonra ikinci aşamada elektroliz yöntemi uygulanır ve alümina üzerinden alüminyum elde edilir.

Belirtilmesi gerekmektedir ki bir alüminyum elde etmek için oldukça yüksek miktarda enerji gerekmektedir. Bu yüzden alüminyum üretim süreci karmaşık ve maliyeti yüksek bir süreçtir. Bunun yerine maliyetin çok daha aşağıya indirilmesi isteniyorsa geri dönüşüm sistemleri de kullanılmalıdır. Geri dönüşüm yapılırken alınan metaller eritilir ve böylece alüminyum geri kazanılır. Bunun maliyeti boksit cevherini işlemlerden geçirerek alüminyum üretmenin maliyetine kıyasla çok daha azdır.

Alüminyum Nasıl Kullanıma Hazır Hale Getirilir?

Alüminyum saf hale getirildikten sonra işlenerek kullanılabilir hale getirilir. Alüminyumu işlemek oldukça basittir çünkü alüminyum kolayca şekil alabilen bir metaldir. Bu yüzden birçok alanda rahatça kullanılabilir. Şekillendirilmesinin kolay olmasının yanında özellikleri çoğu alan için uygun olduğu için alüminyumu sıkça görmekteyiz. Peki alüminyum nasıl kullanıma hazır hale getirilir? Bunun için şekillendirme yöntemlerinden bahsedebiliriz.

Tabii ki alüminyum birçok yerde kullanıldığı için her yerde farklı şekillendirilecek veya farklı işlemlerden geçirilebilecektir. Kullanıma hazır hale getirmeye yönelik bir işlemden bahsedebiliriz. Alüminyumu kullanmak istediğiniz zaman belirli kalıplarda onlara şekil vermelisiniz. Bu sayede istediğiniz yerde kolayca kullanabilirsiniz. Şekil vermek için öncelikle ön ısınma işlemini yaparsınız. Isınma işlemiyle birlikte alüminyumu kalıba basarsınız, böylece kalıp içerisinde ısınarak şekil almış olur. Isıtarak kalıba koyduğunuz ve şekil verdiğiniz alüminyumun tam olarak kullanıma hazır hale gelmesi için soğuması beklenir. Kaba koyulmuş ve şekil verilmiş alüminyum soğuduktan sonra artık kullanılabilir haldedir.