Alüminyum Nedir?

Alüminyum bir çeşit metaldir. Bu metal boksit madeninden elde edilmektedir. Oldukça
kullanışlı bir metal olduğunu söyleyebiliriz. Oksidasyona karşı gösterdiği direnç oldukça
yüksektir ve binlerce ayrı kullanımı söz konusudur. Kullanım alanları arasında; uzay sanayi,
havacılık sanayi, savunma sanayi, otomotiv sanayi ve gıda sanayi gibi birçok iş kolu vardır.

Alüminyum Al simgesine sahip atom numarası 13 olan bir elementtir. Alüminyumun
kullanımı ülkemizde ve dünya üzerinde oldukça yaygındır. Bu yüzden önemli metallerin
başında gelmektedir çünkü kullanılabileceği oldukça fazla alan bulunmaktadır.
Alüminyumun keşfedilme tarihi 1825’tir. Daha doğrusu bu tarih ilk saf alüminyumun elde
edildiği tarihtir. Elde edildiği 19. Yüzyılda alüminyumun çok daha değerli olduğunu
söyleyebiliriz.
Alüminyum Nerede Bulunur?
Alüminyum çok sık kullanılan bir metaldir, bulunma oranı kimi zaman çok azaldığı için değerli
bir metal olduğunu söyleyebiliriz. Kısa haliyle alüminyum nerede bulunur? Sorusu için
doğada boksit cevherinde bulunur diyebiliriz. Daha geniş olarak ele alırsak alüminyum
yerkabuğunda oldukça fazla görülmektedir. İnsanlar yerkabuğundan bu metali çıkaramadığı
için serbest haldeki halinden çıkarmaktadır. Bu da tabii ki cevherden ayırma işlemiyle
gerçekleşmektedir. İşte bu noktada kısıtlı miktarda alüminyum elde edildiği için alüminyum
oldukça değerli sayılmaktadır.
Türkiye’de alüminyum nereden bulunur diye sorarsak bunun için şu şehirleri sayabiliriz
(alüminyum çıkarılan boksit cevherinin bulunduğu yerlerdir): Konya, Antalya, Adana ve
Muğla illeri. Bu illerde boksit çıkarılır ve ondan da alüminyum elde edilir.
Dünya üzerinde birçok alanda kullanılan bir madenin bulunma oranı düşerse değeri de
oldukça artmaktadır. Bu yüzden kimi zamanlar alüminyumun değeri oldukça üstlere çıkmıştır.
Özellikle yeni keşfedildiği 19. Yüzyılda değeri son derece yüksektir. 21. Yüzyılda değeri yine
oldukça yüksektir ancak artık o zamanlardaki kadar ulaşılmaz değildir.
Alüminyum Geri Kazanılabilir Mi?
Alüminyumu eskisi kadar bulunmaz yapmayan özelliklerden birisi de geri kazanılabilir
oluşudur. Evet alüminyum geri kazanılabilir, geri dönüşüm usulüyle tekrar kullanılır hale
getirilir. Günümüzde geri dönüşüm yöntemi sayesinde kaynaklar çok daha doğru
kullanılabilmektedir. Bu yüzden alüminyum gibi zamanında çok zor bulunan metallere
ulaşmak artık daha kolay ulaşılabilir hale gelmiştir. Geri dönüşüm haliyle alüminyumun elde
edilmesi, boksit cevherinden elde etmeye oranla çok daha ucuzdur. Bu yüzden ucuzluk
anlamında da bu yöntem daha anlamlı bulunur.
Alüminyum Kullanım Alanları ve Özellikleri Nelerdir?
Alüminyumun kullanım alanları fazlasıyla çeşitlidir. Bunları maddeler halinde sıralayabiliriz
Alüminyum özellikleri;
Alüminyum neredeyse her yere uyum sağlayabilmektedir. Bu tabii ki özelliklerinden
dolayıdır.

Alüminyum: hafiftir, kolayca şekil verilebilir, geri dönüştürülebilir, gümüş renklidir,
dayanıklıdır, ısıyı emebilir, yumuşaktır. Çok kullanılma sebepleri bu özelliklere
dayanmaktadır. Sahip olduğu çeşitli özelliklerle sayesinde kendisine oldukça geniş bir
kullanım alanı bulmaktadır.